Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας

Εθνοφαρμακολογία είναι η επιστήμη που ασχολείται με την παρατήρηση, τον προσδιορισμό, την περιγραφή και την πειραματική έρευνα των συστατικών και των δράσεων των φαρμάκων φυτικής, ζωικής και ορυκτής προέλευσης, που χρησιμοποιήθηκαν από τις τοπικές κοινωνίες. Κυρίως όμως η εθνοφαρμακολογία ασχολείται με την μελέτη των βιοδραστικών φυτών, που βρίσκουμε στα παραδοσιακά ιατρικά συστήματα των αυτοχθόνων κοινωνιών.

Το 25% από τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε σήμερα προέρχεται από τα φυτά. Τα περισσότερα από αυτά τα φάρμακα φυτικής προέλευσης ανακαλύφθηκαν, έπειτα από έρευνα των παραδοσιακών χρήσεών τους στις τοπικές κοινωνίες. Στο χώρο μας υπάρχουν περίπου 7.000 είδη φυτών. Πολλά από αυτά χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα για θεραπευτικούς σκοπούς.

Η Ελληνική Εταιρεία Εθνοφαρμακολογίας αποτελεί επιστημονική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε το 1995 και έχει ως μέλη της Φαρμακοποιούς, Γιατρούς και Γεωπόνους. Σκοπός της είναι η καταγραφή, μελέτη, διάδοση και ανάπτυξη των παραδοσιακών θεραπειών και χρήσεων των φυτών. Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί αυτοί και για να καλυφθεί η επιτακτική ανάγκη καταγραφής των παραδοσιακών γνώσεων και πρακτικών που αναφέρονται σε θεραπευτικές μεθόδους, η Εταιρεία μας διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια, διαλέξεις και σεμινάρια, αναπτύσσει δικά της ερευνητικά προγράμματα και συμμετέχει σε διεθνείς εταιρείες με ανάλογο σκοπό.

Διοικητικό συμβούλιο:
Ναντίνα Μερκούρη, Πρόεδρος
Μαρία Καμπουράκη, Αντιπρόεδρος
Νεκτάριος Αληγιάννης, Γραμματέας
Ηλιάνα Βουδούρη, Ταμίας
Ασπασία Λύγδα, μέλος