Ανώτερο Αναπνευστικό – Φυτοθεραπευτική Αντιμετώπιση | Αθήνα 16 – 17 Μαρτίου 1996

Ενεργειακή δίαιτα σε παθήσεις ανώτερου αναπνευστικού συστήματος
Μάγνης Ξενοφών Ιατρός Φυτοθεραπευτής

Η αντιμετώπιση των παθήσεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος με φυτοθεραπεία – συνταγογραφία
Χρήστος Καλογεράκης Φαρμακοποιός