Οι Επιπτώσεις της Χρόνιας Φλεγμονής στην Υγεία | Σμόκοβο, 7-8 Νοεμβρίου 2015

Φλεγμονή και αντιφλεγμονώδη φάρμακα
Νίκος Παπαϊωάννου, Αναπληρωτής Καθηγητής Ορθοπεδικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρουσίαση

 

Ο ρόλος των φυσικών προϊόντων στην ανακάλυψη φαρμάκων με αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
Νεκτάριος Αληγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής του Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων – Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών

Παρουσίαση

 

Εθνοφαρμακολογικές προσεγγίσεις απέναντι στη χρόνια φλεγμονή
Λέκκα Ευαγγελία, Φαρμακοποιός

Παρουσίαση

 

Ο χειρισμός των ήσσονος σημασίας φλεγμονωδών παθήσεων στα πλαίσια της αυτοφροντίδας και της αυτοθεραπείας στην καθημερινή φαρμακευτική πράξη
Λευτέρης Μαρίνος, MSc φαρμακοποιός, MSc Φαρμακογνωσίας Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων

Παρουσίαση