Η Εθνοφαρμακολογία του Πόνου | Ναύπακτος, 17-18 Απριλίου 2010

Ο πόνος και η αντιμετώπισή του στους αρχαίους λαούς
Γεράσιμος Ρηγάτος, Συγγραφέας, επ. Καθηγητής Παν Αθηνών, Επίτ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικού τμήματος Παν. Αθηνών
Aπόσπασμα από το βιβλίο «Ο πόνος στον πολιτισμό και στην ιστορία της ιατρικής» – Γ.Ρηγάτου – ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις)

 

Σύγχρονα αναλγητικά φάρμακα από την θάλασσα
Κωνσταντίνος Βάγιας, Αναπλ. Καθηγητής Πανεπιστημίου, Βασίλης Ρούσσης, Καθηγ. Παν. Αθηνών

 

Νευροφυσιολογικό υπόστρωμα του πόνου: Νεώτερες θεραπευτικές προσεγγίσεις
Ζ.Παπαδοπούλου-Νταϊφώτη, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Οπιοειδή στην διαχρονική πορεία του ανθρωπίνου γένους
Γιάννης Συλλιγνάκης, Φαρμακοποιός

 

Δήμος Ευπαλίου
Επιμέλεια: Κυτέας Ανδρέας, Παπαδόπουλος Γιάννης