Συνέργεια και αλληλεπίδραση Φαρμάκων φυτικής προέλευσης, Φυτικά αντιοξειδωτικά | Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 5 Οκτωβρίου 2002 | υπό την αιγίδα του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

Συνέργεια και αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων φυτικής προέλευσης – Κάνναβις
Prof. Elisabeth M Williamson, The School of Pharmacy, University of London

 

Φυτικά αντιοξειδωτικά στην υγεία και στην ασθένεια
Prof. Neda Mimica-Dukic. Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Novi Sad, Yugoslavia

 

Antioxidants in health and diseases
Prof. Neda Mimica-Dukic. Department of Chemistry, Faculty of Natural Sciences and Mathematics, University of Novi Sad, Yugoslavia