Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Εκλογών, Κυριακή 8 Μαρτίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΕΚΛΟΓΩΝ

Αγαπητά μέλη,

το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Εθνοφαρμακολογίας (Ε.Ε.Ε.), σας προσκαλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση, αρχαιρεσίες & κοπή βασιλόπιτας την Κυριακή 1 Μαρτίου 2015 και ώρα 11.00π.μ., στην έδρα της εταιρείας, οδός Χαλκοκονδύλη 1, Αθήνα (3ος  όροφος).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση & η κοπή της βασιλόπιτας θα λάβουν χώρα την Κυριακή 8 Μαρτίου 2015 την ίδια ώρα & στο ίδιο μέρος, ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων.

Θέματα ημερήσιας διάταξης.
1. Απολογισμός του Δ.Σ. και απαλλαγή ευθύνης.
2. Οικονομικός απολογισμός.
3. Προγραμματισμός δράσης.
4. Έγκριση έκθεσης ελεγκτικής επιτροπής.
5. Συζήτηση.
6. Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ελεγκτικής Επιτροπής.

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ. έχουν όσα μέλη είναι ταμειακά εντάξει. Όσα μέλη θέλουν, μπορούν να τακτοποιήσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.

Κάθε μέλος που παρίσταται στη Γ.Σ., μπορεί να εκπροσωπήσει ένα μόνο μέλος και να ψηφίσει αντί για αυτό με έγγραφη εξουσιοδότηση, την οποία καταθέτει πριν την έναρξη της συνεδρίασης στη γραμματεία.

Σύμφωνα με το καταστατικό (τροποποίηση 1823/31-3-1998)  μέλη με επαγγελματική έδρα εκτός Αττικής, που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, μπορούν να ψηφίσουν με συστημένη επιστολή προς την πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.

Παρακαλούνται τα μέλη να δείξουν το ενδιαφέρον τους για την εκλογή  τους στα όργανα του Σωματείου.

Θα εκλεγούν:
Α) Για το Διοικητικό Συμβούλιο: 5  Τακτικά και 2 Αναπληρωματικά μέλη
Β) Για την Ελεγκτική Επιτροπή: 3  Τακτικά και 2 Αναπληρωματικά μέλη

Οι υποβολές των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνονται στο τηλέφωνο 210-9921200, στο fax 210920073 και στην ηλεκτρονική δεύθυνση info@ethnopharmacology.gr μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2015.

 

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΥ
  O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΙΛΤΟΣ ΑΓΙΟΥΜΠ