Τα Ιχνοστοιχεία στην θεραπευτική & την Κοσμητολογία | Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 1996 | 7°Διαμέρισμα Δήμου Αθηναίων

Ιχνοστοιχεία και υγεία
Γ. Μανουσάκης, καθ. Ανοργάνου Χημείας Α.Π.Θ.

 

Η θεραπευτική χρήση τνω ιχνοστειχείων
Α. Τσουρουκτσόγλου, Ιατρός

 

Ιχνοστοιχεία και κυτταρικό οξειδωτικό stress
Γ.Δεληκωνσταντίνος, Επικ. Καθ. Πειραματ. Φυσιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών