Θεραπευτική και Φάρμακα στην Αρχαία Ελλάδα | Ωρωπός – Κάλαμος, 21-22 Απριλίου 2001

Αμφιάρειο – Αμφιάραος
Κ. Σταθόπουλος, φαρμακοποιός

 

Σταθμοί της Αρχαίας Ελληνικής Ιατρικής
Γιώργος Παπαδόπουλος, Επίκ. Καθηγητής Φαρμακολογίας Παν/μίου Αθηνών

 

Τα Φάρμακα κατά την Αρχαιότητα
Ε. Σκαλτσά, Επίκ. Καθηγήτρια Φαρμακογνωσίας Παν/μίου Αθηνών

 

Η Αρχαία Ιατρική στη λαϊκή μας παράδοση
Γεράσιμος Α Ρηγάτος, Παθολόγος Ογκολόγος.

 

Οι βοτανικές παρατηρήσεις για την περοιχή του Ωρωπού Αττικής
Χρήστος Χασιώτης Dr. Δασολόγος, Επικ. Καθ. Βοτανικής Δ.Π.Θ.