Υπέρταση | Αθήνα, 23-24 Μαίου 1998

Θεραπευτική αντιμετώπιση της υπέρτασης
Στ. Γ. Ρόκας, Καρδιολόγος Επικ. Καθ. Παν. Αθηνών

 

Αντιμετώπιση της Υπέρτασης με φυσικά μέσα
Στέφανος Καραγιαννόπουλος, Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Παθολογικής Κλινικής Τζάνειου Νοσοκομείου

 

Υπέρταση: Η προσέγγιση της φύσης
Νίκη Κουτσιανά Παvοτοπούλου, Φαρμακοποιός, Marketingηg Director της ΑΡIVΙΤΑ

 

Τα φαρμακευτικά φυτά του Ελικώνα
Αναστασία Κανδύλη, Christine Easthoρe